آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ورامین
رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ورامین
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ورامین
حسن خانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری از رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ورامین خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرورامین حسن خانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری از رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در سطح شهر ورامین خبرداد

خانساریان افزود: به دستور شهردار ورامین و به همت سازمان اتوبوسرانی بازسازی و رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس در شرف انجام و تکمیل میباشد