شهرداری ورامین » زیباسازی شهری در آرامش روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد زیباسازی شهری در آرامش روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد – شهرداری ورامین
زیباسازی شهری در آرامش روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
نسخه چاپی
زیباسازی شهری در آرامش روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، مهندس حسین دهقان شهردار ورامین در نشست شورای معاونین شهرداری :زیباسازی شهری در آرامش روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد

در جلسه نشست شورای معاونین شهرداری ورامین ابتدا با قرائت قرآن کریم توسط محمد صمدی قرائت شد سپس شهردار ورامین افزود:با ید به گونه ای در شهر رفتار کنیم که همه شهروندان به شهرداری اعتماد کنند و شهرداری را محل فامیل بازی و رفیق بازی تلقی نکنند. باید همه ی شهروندان به این باور برسند که اگر در شهرداری آشنا و فامیل هم نداشته باشند کارشان انجام می شود و تبعیض در شهرداری صورت نپذیرد

دهقان افزود:کلیه معاونین در صدد تدوین برنامه پنج ساله باشند همچنین کمیته های زیر مجموعه معاونین سریعا با جدیدیت فعالیت خود را آغاز کنند

شهردارورامین افزود: زیبا سازی شهر در آرامش روح روان شهروندان تاثیر بسزایی دارد و حوزه خدمات شهری چشم شهرداری و از با اهمیت ترین حوزه ها می باشد  اگر خوب کارشود بهترین تبلیغ برای شهرداری می باشد و بهترین تبلیغ خود شهر وندان عزیز می باشد چرا که از نزدیک فعالیت ها و خدمات شهرداری را رصد می کنند

درپایان این نشست شهردارورامین :برحضور فعال مدیران و مسئولین در محل خدمت خود ، نظارت شایسته بر نیروهای تحت امر ، پیگیری امورات جاریه شهرداری ،رعایت حال شهروندان ،تکریم ارباب رجوع تاکید نمودند