آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد
زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
زیباسازی ایستگاههای تاکسی کهریزک و کاظم آباد
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، به همت واحد زیباسازی شهرداری ، زیبا سازی ایستگاههای تاکسی خط کهریزک جنب پل15خرداد و همچنین خط کاظم آباد ابتدای خیابان شهیدچمران توسط واحدزیباسازی شهرداری ورامین در ناحیه دو شهرداری صورت پذیرفت .

photo_2016-08-03_12-19-17