آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
زیرگذر ها و پل های ورامین زیبا میشوند
زیرگذر ها و پل های ورامین زیبا میشوند
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
زیرگذر ها و پل های ورامین زیبا میشوند
سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از زیباشدن زیرگذر ها و پل ها در سطح شهر خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین سید ابوالفضل قاسمی معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین از زیباشدن زیرگذر ها و پل ها در سطح شهر خبرداد

قاسمی افزود:جلسه هماهنگی با پیمانکاران طراح و زیباسازی منظره شهری در خصوص زیرگذر طالقانی و زیر گذر ۱۵خرداد و رو گذر امام رضا(ع) با حضور معاون خدمات شهری ورامین برگزار شد و در این جلسه به زیباشدن پل ها در سطح شهر تاکید شد