آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
سازمان اتوبوسرانی ورامین اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند
سازمان اتوبوسرانی ورامین اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند
۱۳ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سازمان اتوبوسرانی ورامین اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند
حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین طی جلسه ای بارییس پلیس راهورگفت اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند

به گزلرش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین حسن خوانساریان مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین طی جلسه ای بارییس پلیس راهورگفت اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند

خوانساریان افزود :طی جلسه ای که با رییس پلیس راهور ورامین با سازمان اتوبوسرانی داشتیم در بازدید از مسجد جامع عنوان داشت:
اتوبوسهامقابل مسجد جامع حق پارک ندارند و اعمال قانون می شوند این تصمیم درراستای روانسازی ترافیک در سطح شهر اتخاذ شده است