شهرداری ورامین » ساماندهی تابلوهای سرکوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان ورامین است ساماندهی تابلوهای سرکوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان ورامین است – شهرداری ورامین
ساماندهی تابلوهای سرکوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان ورامین است
۰۲ تیر ۱۳۹۷
نسخه چاپی
ساماندهی تابلوهای سرکوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان ورامین است

به گزارش اداره روابط عمومی و شورای اسلامی شهر ورامین ، جلسه شورای معاونین با حضور مهندس دهقان شهردار ورامین برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیاتی از کلام الله مجید توسط علی عباسی معاون فرهنگی واجتماعی قرائت شد و در ادامه مهندس دهقان شهردار  ورامین از زحمات مجموعه نیروهای شهرداری در جهت پیشرفت امورات محوله تشکر کرد و از معاونین و مدیران در جهت شناسایی کمبودهای خدماتی ، عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی و مسائلی از این قبیل که به وظایف قانونی شهرداری مرتبط می شود را خواستار شد.

وی افزود: باید بازدید امور محلات را جدی بگیریم و حتما باید از نزدیک مشکلات محلات  بررسی و رفع مشکل شود. برنامه های معاونت فرهنگی اجتماعی بایستی متفاوت تر از سال های قبل باشد و ساماندهی تابلوهای سرکوچه ها یکی از خواسته های اصلی شهروندان است، ساماندهی پل های معابر کوچه ها از مسایل مهمی است در ادامه جلسه موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه جهت تصمیم گیری قرار گرفت

در پایان اهم موارد مطرحه در جلسه به شرح ذیل به ترتیب اعلام شد.

۱-برنامه ریزی و پیگیری های جدی امورات جاری

۲- وقت گذاری بیشتر معاونین و مدیران

۳- تدوین برنامه پنج ساله

۴- پیگیری جدی پروژه کمربندی جنوبی

۵- تشکیل کارگروه های تخصصی و کمیته های فنی

۶ پیگیری پروژه سی متری (قائم)

۷- پیگیری پروژه بازگشایی مسیر حسین رضا

۸- اولویت بندی امورات و برنامه های و طرح های در دست اجرا

۹- پیگیری پروژه  ۳۰ متری کهنه گل

۱۰- بهسازی اطراف مسجد جامع

۱۱- برگزاری جلسات بعد از وقت اداری

۱۲- ساماندهی سازمان ها می بایست توسط معاونین مربوطه آن سازمان صورت گیرد

۱۳- ساماندهی پیاده روهای سطح شهر

۱۴- کاهش هزینه ها و فعال نمودن کمیته خسارت

۱۵- نظارت و دقت لازم بر نیروهای تحت امر

۱۶- فعال شدن مسئولین نواحی

۱۷- فعال شدن کمیته زیباسازی

۱۸- پیگیری مسائل و مشکلات شهربازی و پارکینگ طبقاتی توسط معاون مربوطه

۱۹- معاونت فرهنگی اجتماعی بایستی متفاوت تر از سال های قبل باشد.

۲۰- الکترونیکی شدن سیستم وب شهرداری

۲۱- افزایش درآمد شهرداری توسط معاونت اداری مالی