شهرداری ورامین » ساماندهی وانت بارهای عرضه مواد خوراکی در سطح شهرتوسط راهور و شهرداری ورامین ساماندهی وانت بارهای عرضه مواد خوراکی در سطح شهرتوسط راهور و شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
ساماندهی وانت بارهای عرضه مواد خوراکی در سطح شهرتوسط راهور و شهرداری ورامین
۲۱ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ساماندهی وانت بارهای عرضه مواد خوراکی در سطح شهرتوسط راهور و شهرداری ورامین

جلسه مشترک راهور وشهرداری در خصوص ساماندهی وانت بار های عرضه مواد خوراکی در سالن همایش شهرداری برگزار گردید

در این جلسه معاونت خدمات شهری شهرداری نسبت به رعایت نظم بهداشت فردی و محیطی اشاره کردند و با عنایت به هماهنگی مشترک در خصوص جانمائی محل های که  از پیش تعین شده است جهت استقرار خودرو ها  تاکید شد
همچنین فرمانده راهور شهرستان نیز مکانهای ممنوعه را از جمله در نزدیکی تقاطعها،میادین ، خطوط راه خودرو ها ، حاشیه راهها ،در زیر تابلو های مطلقا ممنوع ،محل خط عابر ین ، مقابل شیرهای آب آتش نشانی، مقابل مساجد و مدارس به جهت ایجاد ترافیک  خط تصادف با نماز گزاران و دانش آموزان اعلام گردید که درصورت توقف مغایر قوانین میباشد

سید ابوالفظل قاسمی در جلسه مشترک مکانهای تعیین شده با رعایت مقررات را به شرح ذیل اعلام نمود

۱-بلوار قائم جنب دیوار بیمارستان شهید مفتح

۲-بلوار الغدیر جنب مدرسه سوده

۳-بلوار ضلع جنوبی بیمارستان شهید مفتح

۴-ضلع جنوبی پل امام رضا(ع)

۵-میران سکینه بانو

۶-بیست متری خبرنگار نرسیده به میدان حصارک

۷-مقابل امامزاده یحی کهنه گل داخل زمین خالی

۸-بلوار ۴۵ متری امام خمینی (ره) شهرک رضی

۹-بلوار جانبازان از سمت میدان مادر

منطقه دو

۱-جنب انبار مخابرات بعداز صادقعلی

۲-خیابان جنب سایپاه به سمت امام زاده طاهر

۳-بلوار امامزاده طاهر

۴-روبروی تالار گلها خیابان سید الشهدا (ع)

۵-ورودی خیابان منبع آب قبل از خیابان مدرس

۶-خیابان جنب هتل شایان

۷-پارکینگ جنب بیمارستان ۱۵ خرداد