شهرداری ورامین » سرپرست امور مهندسین منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد سرپرست امور مهندسین منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد – شهرداری ورامین
سرپرست امور مهندسین منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سرپرست امور مهندسین منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شسورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی از سوی علی حیدریان شهردار ورامین وحید رمغان بعنوان سرپرست امور مهندسین منطقه سه تعیین شد

در متن این حکم آمده است به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهر منطقه یک شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف و امور محوله اهتمام لازم را معلول داشتهد وبا توکل بخدا وند متعال موفق موید اشید