شهرداری ورامین » سرپرست بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد سرپرست بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد – شهرداری ورامین
سرپرست بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سرپرست بایگانی منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شسورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی از سوی علی حیدریان شهردار ورامین داود میلانی بعنوان سرپرست بایگانی منطقه سه تعیین شد

در متن این حکم آمده است به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست بایگانی منطقه سه شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف و امور محوله اهتمام لازم را معلول داشتهد وبا توکل بخدا وند متعال موفق موید اشید