شهرداری ورامین » سرپرست درآمد منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد سرپرست درآمد منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد – شهرداری ورامین
سرپرست درآمد منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد
۲۵ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سرپرست درآمد منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شسورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی از سوی مهندس علی حیدریان شهردار ورامین مهدی تاجیک را به عنوان سرپرست درآمد منطقه سه شهرداری ورامین منصوب کرد

در متن این حکم آمده است به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف و امور محوله اهتمام لازم را معلول داشتهد وبا توکل بخدا وند متعال موفق موید اشید