شهرداری ورامین » سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد – شهرداری ورامین
سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی از سوی علی حیدریان شهردار ورامین مهدی بیرالوند بعنوان سرپرست پیشه وران منطقه سه تعیین شد

در متن این حکم آمده است به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان سرپرست پیشه وران منطقه سه شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف و امور محوله اهتمام لازم را معلول داشتهد وبا توکل بخدا وند متعال موفق موید اشید