شهرداری ورامین » سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین – شهرداری ورامین
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
نسخه چاپی
سه شنبه های پاسخگویی شهردار ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین جلسه ملاقات مردمی علیرضا مومنی شهردار ورامین ، امروز سه شنبه سی و یکم خرداد برگزار شد. در این دیدار شهروندان از ساعت ۹ تا ساعت ۱۲ ظهر از طریق هماهنگی با دفتر شهردار در مکان شهرداری مرکز با علیرضا مومنی شهردار ورامین ملاقات نمودند.