شهرداری ورامین » سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد . سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد . – شهرداری ورامین
سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد .
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، قاسمی افزود : دراین روز استاد رحیمی مدرس این دوره آموزشی مطالب مرتبط با سلامت ، ایمنی و بهداشت را از ساعت ۹ الی ۱۱ به طور کامل تشریح کرد .

شایان ذکر است این دوره آموزشی به همت هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری  “سید ابوالفضل قاسمی رییس هیات مدیره و معاونت خدمات شهر شهرداری ، مرادی مدیرعامل سازمان ،آقایان حیدری و عبدوس”  و به جهت ضرورت آشنایی پرسنل خدمات شهر با مباحث مرتبط با سلامت ، ایمنی و بهداشت برگزار شد .

3 2 1