آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد .
سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد .
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
نسخه چاپی
سید ابوالفضل قاسمی گفت : دوره آموزش (( سلامت ، ایمنی و بهداشت)) باحضورکارگران خدمات شهر شهرداری ورامین برگزار شد .
معاون خدمات شهر شهرداری ورامین گفت : دوره آموزش سلامت ، ایمنی و بهداشت بامشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری ، اداره محیط زیست ، شبکه بهداشت و درمان و واحدهای حوزه معاونت خدمات شهری و باحضورکارگران خدمات شهری نواحی1و3 و4 شهرداری ورامین در روز پنج شنبه مورخ بیست و یکم مرداد ماه 1395 درسالن کانون هدایت برگزار شد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، قاسمی افزود : دراین روز استاد رحیمی مدرس این دوره آموزشی مطالب مرتبط با سلامت ، ایمنی و بهداشت را از ساعت ۹ الی ۱۱ به طور کامل تشریح کرد .

شایان ذکر است این دوره آموزشی به همت هیات مدیره سازمان مدیریت پسماند شهرداری  “سید ابوالفضل قاسمی رییس هیات مدیره و معاونت خدمات شهر شهرداری ، مرادی مدیرعامل سازمان ،آقایان حیدری و عبدوس”  و به جهت ضرورت آشنایی پرسنل خدمات شهر با مباحث مرتبط با سلامت ، ایمنی و بهداشت برگزار شد .

3 2 1