آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
۱۳ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر باذ تیم شمس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ازشکست تیم شهرداری ورامین مقابل تیم شمس تهران خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازشکست تیم شهرداری ورامین مقابل تیم شمس تهران خبرداد

دلیری افزود رقابت شهرداری ورامین – شمس با رقابت نزدیک وعلی رقم بازی خوب ورامین در پایان با نتیجه سه بردو شکست رامقابل این تیم تهرانی پذیراشد

شایان ذکراست این بازی درسالن شهید گلعباسی برگزار شد