شهرداری ورامین » شهرداری ورامین بیش از 72 هزار متر مربع زمین به ارگان فراجا شرق استان تهران نموده است. شهرداری ورامین بیش از 72 هزار متر مربع زمین به ارگان فراجا شرق استان تهران نموده است. – شهرداری ورامین
شهرداری ورامین بیش از ۷۲ هزار متر مربع زمین به ارگان فراجا شرق استان تهران نموده است.
۱۸ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
شهرداری ورامین بیش از ۷۲ هزار متر مربع زمین به ارگان فراجا شرق استان تهران نموده است.

شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین در جهت تامین امنیت و افزایش امنیت شهروندان عزیز شهرستان ورامین تاكنون اقدام به تامين و اهداء بیش از ۷۲ هزار متر مربع زمین به ارگان فراجا شرق استان تهران نموده است ، که این امر مهم خطیر میسر نمی گردید مگر با کمک های همه جانبه و یکدل شدن اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ورامین و با همت والا وخواست شهردار مردمی جوان شهر ورامین این اقدام بزرگ عملی وانجام گردید.