آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
۱۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شهرداری ورامین بازنده جدال نفس گیر با تیم شمس تهران
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت شهرداری ورامین - شمس تهران دررقابت هفته پنجم لیگ والیبال کشور خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین از رقابت شهرداری ورامین – شمس تهران دررقابت هفته پنجم لیگ والیبال کشور خبرداد

دلیری افزود رقابت شهرداری ورامین – شمس
چهارشنبه ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۳۰
سالن شهید گلعباسی برگزار میشود از همه علاقمندان جهت حمایت تیم دعوت بعمل می آید