آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شهردار ورامين در ايستگاه صلواتي حضور يافت
شهردار ورامين در ايستگاه صلواتي حضور يافت
۳۰ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
شهردار ورامين در ايستگاه صلواتي حضور يافت
شب گذشته “مهندس علي حيدريان” به اتفاق “مهندس علي خاني”عضوشوراي اسلامي شهر ورامين با حضور در ايستگاه صلواتي شهرداري منطقه يك واقع در ميدان امام خميني ره از عاشقان و شيفتگان حضرت اباعبدالله الحسين پذيرائي كردند.

شب گذشته “مهندس علي حيدريان” به اتفاق “مهندس علي خاني”عضوشوراي اسلامي شهر ورامين با حضور در ايستگاه صلواتي شهرداري منطقه يك واقع در ميدان امام خميني ره از عاشقان و شيفتگان حضرت اباعبدالله الحسين پذيرائي كردند.

photo_2015-10-22_08-42-52photo_2015-10-22_08-44-18photo_2015-10-22_08-44-04photo_2015-10-22_08-44-13photo_2015-10-22_08-44-48photo_2015-10-22_08-52-17photo_2015-10-22_08-53-03

photo_2015-10-22_09-13-02photo_2015-10-22_08-53-07