شهرداری ورامین » شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است. شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است. – شهرداری ورامین
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.
۰۱ مرداد ۱۳۹۷
نسخه چاپی
شهردار ورامین:اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خودکار سازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات سازمان است.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :شهردار ورامین با اشاره به اینکه سیستم اتوماسیون اداری با نام پرگار از مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵جایگزین سیستم اتوماسیون اداری قدیم شهرداری ورامین شده است .
دهقان افزود:جهت افزایش کارآمدی سریع و مناسب تر وبه تبع آن رضایت ارباب رجوع ودر راستای حذف کاغذ سامانه پرکار راه اندازی شد.
وی اظهار داشت :ازاین پس نامه و در خواست ارباب رجوع در بدو ورود به شهرداری تویط واحد دبیر خانه اسکن شده و تصویر آن به واحد های مربوطه جهت رسیدگی ارجاع می گردد .
شهردار ورامین گفت:جهت پیگری مناسب ،کد رهگیری به شهروندان داده می شود از طرفی علاوه بر اینکه این سامانه امکان اتصال به سامانه اتو ماسیون کلیه ادارات شهرستان و استانداری را دارد و همچنین  مکاتبات اداری و داخلی و نامه های صادره شهرداری نیز از همین طریق ارسال و دریافت می گردد.
دهقان در پایان گفت :اتوماسیون اداری بهترین راه حل مکانیزه و خود کارسازی جهت صرفه جویی در زمان و استفاده بهینه از امکانات شهرداری می باشد