شهرداری ورامین » شهردار ورامین دو حکم جدید صادر کرد شهردار ورامین دو حکم جدید صادر کرد – شهرداری ورامین
شهردار ورامین دو حکم جدید صادر کرد
۰۳ تیر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
شهردار ورامین دو حکم جدید صادر کرد

علی حیدریان در احکام جداگانه ای سرپرست واحد رفع مزاحمتهای شهری منطقه  یک و سرپرست واحد رفع مزاحمتهای شهری منطقه دو را منصوب کرد

در این احکام آمده است:

جناب آقای حمید عرب
سلام علیکم
به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد رفع مزاحمتهای شهری منطقه ۲ شهرداری ورامین تعیین می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و به کار گیری تجارب تحت نظر سرپرست محترم معاونت خدمات شهر آن منطقه در انجام امورات محوله موفق و موید باشید.

جناب آقای سید حسن سادات جعفریان
سلام علیکم
به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور با حفظ پست سازمانی بعنوان سرپرست واحد رفع مزاحمتهای شهری منطقه ۱ شهرداری ورامین تعیین می شوید.امید است با اتکال به خداوند متعال و به کار گیری تجارب تحت نظر سرپرست محترم معاونت خدمات شهر آن منطقه در انجام امورات محوله موفق و موید باشید.

حیدریان
شهردار ورامین