آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شکست تیم والیبال شهرداری ورامین در لیگ کشور
شکست تیم والیبال شهرداری ورامین در لیگ کشور
۱۱ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست تیم والیبال شهرداری ورامین در لیگ کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شکست تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری خارج از خانه مقابل کاله آمل خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری از شکست تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری خارج از خانه مقابل کاله آمل خبرداد

دلیری افزود:تیم والیبال شهرداری ورامین در دیداری خارج از خانه نتیجه را به کاله آمل واگذار کرد

کاله مازندران ۳⃣ – شهرداری ورامین ۰⃣

ست ۱⃣: ۲۵- ۱۸ به سود کاله
ست ۲⃣: ۲۵- ۱۵ به سود کاله
ست ۳⃣: ۱۶ – ۱۴ به سود کاله