آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
شکست والیبال شهرداری ورامین درلیگ کشور
شکست والیبال شهرداری ورامین درلیگ کشور
۱۶ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
شکست والیبال شهرداری ورامین درلیگ کشور
علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازشکست والیبال شهرداری ورامین درلیگ کشور خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین علی دلیری مسئول واحد تربیت بدنی شهرداری ورامین ازشکست والیبال شهرداری ورامین درلیگ کشور خبرداد

دلیری افزود:تیم والیبال شهرداری ورامین مقابل شهرداری تبریز با نتیجه سه بر دو شکست خورد

ست۱⃣: ۲۵-۲۰ تبریز
ست۲⃣: ۱۶-۲۵ ورامین
ست۳⃣: ۲۵-۲۳ تبریز
ست۴⃣: ۲۹-۳۱ ورامین
ست۵⃣: ۱۵-۱۱ تبریز