شهرداری ورامین » صادق عباسی سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ورامین شد و یزدان خانی به بازنشستگی نائل آمد. صادق عباسی سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ورامین شد و یزدان خانی به بازنشستگی نائل آمد. – شهرداری ورامین
صادق عباسی سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ورامین شد و یزدان خانی به بازنشستگی نائل آمد.
۰۱ اسفند ۱۴۰۱
نسخه چاپی
صادق عباسی سرپرست معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری ورامین شد و یزدان خانی به بازنشستگی نائل آمد.

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، طی مراسم معارفه ای ، صادق عباسی به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ورامین معارفه گردید و یزدان خانی به سمت بازنشستگی نائل آمد.

در این جلسه علیرضا مومنی شهردار ورامین از زحمات و خدمات یزدان خانی معاون سابق حمل و نقل و ترافیک تقدیر و تشکر به عمل آورد و اظهار داشت : ارائه خدمات شایسته و تامین وسایل نقلیه جهت خدمات رسانی به مردم از جمله تامین اتوبوس های مورد نیاز شهر جهت سرویس دهی به شهروندان و همچنین رفع مشکل ترافیک شهری و اتصال فیبر نوری به پایش تصویری و ارتقای دوربین های شهری از اولویت های این دوره از خدمات حمل و نقل شهری است.

در ادامه این نشست برنامه های مدیریت شهری در حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.