آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
صدور ویزادر پایانه مسافربری ورامین
صدور ویزادر پایانه مسافربری ورامین
۱۱ آبان ۱۳۹۶
نسخه چاپی
صدور ویزادر پایانه مسافربری ورامین
اکبر قاسمی مدیر عامل پایانه مسافربری ورامین از صدور ویزادر این پایانه خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین اکبر قاسمی مدیر عامل پایانه مسافربری ورامین از صدور ویزادر این پایانه خبرداد

قاسمی افزود شماره تماس صدور ویزاپایانه ورامین۹۱۰۰۹۰۵۸و شماره خرید بلیط مبداز ورامین به مهران تعاونی۱۶ ۹۱۰۰۷۰۳۴و۹۱۰۰۷۰۳۶میباشد