شهرداری ورامین » طراحی ورنگ آمیزی دیوار اداره برق ابتدای بلوار شهید اصفهانی طراحی ورنگ آمیزی دیوار اداره برق ابتدای بلوار شهید اصفهانی – شهرداری ورامین
طراحی ورنگ آمیزی دیوار اداره برق ابتدای بلوار شهید اصفهانی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
نسخه چاپی
طراحی ورنگ آمیزی دیوار اداره برق ابتدای بلوار شهید اصفهانی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین،به همت حوزه معاونت خدمات شهر واحد زیبا سازی طراحی ورنگ آمیزی دیوار اداره برق ابتدای بلوار شهید اصفهانی صورت پذیرفت

معاونت خدمات شهر شهرداری ورامین دراین زمینه اعلام کرد،طراحی و رنگ آمیزی دیوار های سطح در دستور کار این معاونت قرار گرفته و در آینده نزدیک شاهد طراحی های دیگری خواهیم بود

شایان ذکر است : زیباسازی در شهر یک اصل مهم است ومعاونت خدمات شهر تمام تلاش خود را برای شهری زیبا و مطلوب بکار گرفته تا رضایت مردم عزیز ورامین را جلب نماییم.