آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
طرح جهادی ترمیم ولکه گیری در سطح شهرحوزه معاونت عمران شهرداری ورامین
طرح جهادی ترمیم ولکه گیری در سطح شهرحوزه معاونت عمران شهرداری ورامین
۰۳ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
طرح جهادی ترمیم ولکه گیری در سطح شهرحوزه معاونت عمران شهرداری ورامین
صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازطرح جهادی ترمیم ولکه گیری در سطح شهرتوسط این معاونت خبرداد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاون عمران شهرداری ورامین ازطرح جهادی ترمیم ولکه گیری در سطح شهرتوسط این معاونت خبرداد

عباسی افزود: طرح جهادی ترمیم ولکه گیری حوزه معاونت عمران شهرداری ورامین به دستور شهردار آغاز شده و در حال حاضر
کوچه سید حسین حسینی روبه روی  شهرداری منطقه یک/کوچه حضرت رسول جهت آماده کردن برای لکه گیری و خیابان بیهقی تا امراباد در دست اقدام این معاونت قراردارد