شهرداری ورامین » طرح مبارزه با جانوران موذی توسط خدمات شهر شهرداری ورامین طرح مبارزه با جانوران موذی توسط خدمات شهر شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
طرح مبارزه با جانوران موذی توسط خدمات شهر شهرداری ورامین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
طرح مبارزه با جانوران موذی توسط خدمات شهر شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین  سید ابو الفضل قاسمی معاون خدمات شهر شهرداری ورامین در گفتگو با خبر نگاران از طرح مبارزه با جانوران موذی توسط این معاونت خبرداد

قاسمی افزود سم پاشی در محل هایی که بیشتر وجود دارند با همکاری شبکه بهداشت شناسایی شده و  توسط معاونت خدمات شهری واحد پیشگیری وکنترل جمعیت جانوران موذی
شهرداری اقدام به سم پاشی و گذاشتن خوراک های آغشته به سم نموده است

قاسمی گفت با توجه به اقدام این معاونت در خصوص سم پاشی در سطح شهر از شهروندان عزیز خواستاریم که بیشتر مراقبت کودکان خود باشند تا خدای ناکرده مشکلی در این زمینه بوجود نیاید