شهرداری ورامین » عملیات تسطیح و پاکسازی انتهای منطقه امرآباد عملیات تسطیح و پاکسازی انتهای منطقه امرآباد – شهرداری ورامین
عملیات تسطیح و پاکسازی انتهای منطقه امرآباد
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
عملیات تسطیح و پاکسازی انتهای منطقه امرآباد

photo_2016-04-20_00-17-16 photo_2016-04-20_00-17-22