شهرداری ورامین » عملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی ورامین عملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی ورامین – شهرداری ورامین
عملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی ورامین
۰۳ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
عملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صادق عباسی معاونت عمران شهرداری ورامین ازعملیات جدول گذاری خیابان شهید بهشتی خبرداد

عباسی افزود:با توجه به دستور شهردار در خصوص تسریع در امورات عمرانی عملیات جدول گذاری خیابان شیهد بهشتی در دست اقدام این معاونت قراردارد.
وی افزود: همچنین در همین راستا معاونت عمران باجدیت تمام این رویه را درسطح شهر پیگیر بوده و ان شالله در آینده نزدیک شاهد اقدامات بعدی عمرانی خواهیم بود
عباسی درپایان گفت :امیدواریم با پیگیرها وتسریع درپروژه های حوزه معاونت عمرانی بتوانیم رضایت مردم را دراین زمینه جلب نمایم