شهرداری ورامین » عملیات رفع خاموشی و تعمیر برج نوری و پایه های روشنایی و نصب پروژکتورهای اس ام بی در محله حصارک عملیات رفع خاموشی و تعمیر برج نوری و پایه های روشنایی و نصب پروژکتورهای اس ام بی در محله حصارک – شهرداری ورامین
عملیات رفع خاموشی و تعمیر برج نوری و پایه های روشنایی و نصب پروژکتورهای اس ام بی در محله حصارک
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
نسخه چاپی
عملیات رفع خاموشی و تعمیر برج نوری و پایه های روشنایی و نصب پروژکتورهای اس ام بی در محله حصارک

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، با دستور مجتبی نظری معاونت خدمات شهری و همت مدیریت وعوامل تاسیساتی ناحیه چهار شهرداری ورامین ، عملیات رفع خاموشی و تعمیر برج نوری و پایه های روشنایی و نصب پروژکتورهای اس ام بی حصرک در خیابان ها ومعابر وبوستان های مجاور جایگاه cng شهرداری ورامین توسط عوامل تاسیساتی ناحیه چهار حوزه خدمات شهری که دچار مشکل خاموشی بود رفع خاموشی انجام گردید.

این طرح وعملیات رفع خاموشی میادین ،معابر ،پارک های سطح شهر در کلیه مناطق شهری شهرداری ورامین درحال اجرا میباشد.