شهرداری ورامین » عملیات ساخت و عملیات تکمیل پروژه کمربندی جنوبی وبازگشایی معابر شهری شهر ورامین در سال ۱۴۰۲ آغاز میگردد عملیات ساخت و عملیات تکمیل پروژه کمربندی جنوبی وبازگشایی معابر شهری شهر ورامین در سال ۱۴۰۲ آغاز میگردد – شهرداری ورامین
عملیات ساخت و عملیات تکمیل پروژه کمربندی جنوبی وبازگشایی معابر شهری شهر ورامین در سال ۱۴۰۲ آغاز میگردد
۰۴ بهمن ۱۴۰۱
نسخه چاپی
عملیات ساخت و عملیات تکمیل پروژه کمربندی جنوبی وبازگشایی معابر شهری شهر ورامین در سال ۱۴۰۲ آغاز میگردد

پایان انتظار چندین ساله مردم شهر ورامین با تخصیص ‌بودجه ۴۵۰میلیارد تومانی شهرداری ورامین و تصویب شورای اسلامی دوره ششم عملیات ساخت و عملیات تکمیل پروژه کمربندی جنوبی وبازگشایی معابر شهری شهر ورامین در سال ۱۴۰۲ آغاز میگردد .

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین در جلسه بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری ورامین در کمسیون تلفیق شورای اسلامی شهر ورامین با اعلام تخصیص مبلغ ۴۵۰میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۲ جهت پروژه ساخت و عملیات تکمیل کمربندی جنوبی شهر ورامین و بازگشایی معابر شهر ورامین دیده شده تا انشالله با تصویب اعضا محترم دوره ششم شورای اسلامی شهر ورامین بزرگ‌ترین معضل همشهریان عزیزمان در حوزه ترافیکی و بازگشایی معابر شهری شهر ورامین بعد از سال‌ها انتظار پایان یابد.