شهرداری ورامین » عملیات پاکسازی وجمع آوری نخاله های سطح حوزه ناحیه ۴ شهرداری ورامین عملیات پاکسازی وجمع آوری نخاله های سطح حوزه ناحیه ۴ شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
عملیات پاکسازی وجمع آوری نخاله های سطح حوزه ناحیه ۴ شهرداری ورامین
۱۷ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
عملیات پاکسازی وجمع آوری نخاله های سطح حوزه ناحیه ۴ شهرداری ورامین

 به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،طی بازدید ودستور علیرضا مومنی شهردار ورامین و باهمت عوامل ناحیه ۴ حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری ورامین در ادامه عملیات پاکسازی وجمع آوری نخاله ها در سطح این ناحیه در چندین محله در مناطق مختلف در حال اجرا میباشد .