شهرداری ورامین » عیادت شهردار ورامین از جانباز آزاده حاج حسن فرجی بمناسبت سالروزورود آزادگان به میهن عیادت شهردار ورامین از جانباز آزاده حاج حسن فرجی بمناسبت سالروزورود آزادگان به میهن – شهرداری ورامین
عیادت شهردار ورامین از جانباز آزاده حاج حسن فرجی بمناسبت سالروزورود آزادگان به میهن
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
عیادت شهردار ورامین از جانباز آزاده حاج حسن فرجی بمناسبت سالروزورود آزادگان به میهن

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، بمناسبت ۲۶مردادسالروز ورود آزادگان به میهن مهندس علی حیدریان شهردار ورامین به همرا مجتبی بوربور معاونت اداری مالی فرمانداری وجمعی دیگرازمسئولین شهرداری در منزل جانبازآزاده حاج حسن فرجی عضو شورای اسلامی شهر ورامین  بخاطر کسالت وی ضمن عیادت و تبریک این روز برای ایشان آرزوی سلامتی کردند.