شهرداری ورامین » عیدی علیرضا مومنی شهردار ورامین به شهروندان وهمشهریان عزیز پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در کنار سفره هفت سین میدان رازی عیدی علیرضا مومنی شهردار ورامین به شهروندان وهمشهریان عزیز پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در کنار سفره هفت سین میدان رازی – شهرداری ورامین
عیدی علیرضا مومنی شهردار ورامین به شهروندان وهمشهریان عزیز پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در کنار سفره هفت سین میدان رازی
۰۵ فروردین ۱۴۰۲
نسخه چاپی
عیدی علیرضا مومنی شهردار ورامین به شهروندان وهمشهریان عزیز پس از تحویل سال ۱۴۰۲ در کنار سفره هفت سین میدان رازی

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، علیرضا مومنی شهردار ورامین پس از تحویل سال نو با حضور درمیدان رازی با تبریک سال جدید وآغاز بهار طبیعت به شهروندان و همشهریان حاضر در کنار سفره هفت سین نصب شده شهرداری ورامین درمیدان رازی با تقدیم گل و عیدی سال جدید را به این عزیزان تبریک عرض نمودند.