شهرداری ورامین » قطع درختان خشک و خطر ساز در شهرورامین قطع درختان خشک و خطر ساز در شهرورامین – شهرداری ورامین
قطع درختان خشک و خطر ساز در شهرورامین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
قطع درختان خشک و خطر ساز در شهرورامین

به گزارش اداراه روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ،  محسن میرزایی مسئول فضای سبز شهرداری ورامین از قطع درختان خشک و خطر ساز در سطح شهر خبرداد

میرزایی افزود  با توجه به اهميت ايمن سازي و رفع خطر درختان، طرح بازديد فني از تاج درختان و شناسايي سرشاخه هاي خشک و خطر ساز توسط دبير کميسيون ماده ۷ و کارشناسان واحد نظارت انجام شده است.

میرزایی  ادامه داد: پس از بازديد و بررسي انجام شده، عمليات  ايمن سازي و رفع خطر اصله درخت در قالب ۳اکيپ عملياتي شده است.