برگزاری نشست صمیمانه فرمانده بسیج ادارات با بهزاد داودی سرپرست شهرداری ورامین
اجرای عملیات لکه گیری آسفالت در بلوارهای امام رضا (ع) و الغدیر
(( آگهي تجدید مناقصه عمومي ))
طرح بهداشت محله ای در تمام نواحی چهارگانه شهرداری ورامین انجام می شود
اجرای عملیات لگه گیری آسفالت معابر عمومی شهر توسط شهرداری ورامین شتاب بیشتری به خود گرفت
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس توسط منطقه دو و معاونت فنی و عمرانی شهرداری انجام شد .

photo_2016-05-19_22-22-57