شهرداری ورامین » لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس – شهرداری ورامین
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
لکه گیری و آسفالت معابر و خیابان استاد شهریار شهرک مدرس

photo_2016-05-19_22-22-57