شهرداری ورامین » لکه گیری معابر محله های کارخانه قند و شهرک اصلاح بذر لکه گیری معابر محله های کارخانه قند و شهرک اصلاح بذر – شهرداری ورامین
لکه گیری معابر محله های کارخانه قند و شهرک اصلاح بذر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
لکه گیری معابر محله های کارخانه قند و شهرک اصلاح بذر

photo_2016-04-27_07-49-50