شهرداری ورامین » مامور بازدید منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد مامور بازدید منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد – شهرداری ورامین
مامور بازدید منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مامور بازدید منطقه سه شهرداری ورامین تعیین شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شسورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی از سوی علی حیدریان شهردار ورامین سید احمد رضایی  بعنوان مامور بازدید منطقه سه تعیین شد

در متن این حکم آمده است به موجب این ایلاغ با حفظ  پست سازمانی سمت بعنوان مامور بازدیدمنطقه سه شهرداری تعیین میگردید مقتضی است وفق قوانین و مقررات تحت نظر مدیر منطقه نسبت به انجام  وظایف و امور محوله اهتمام لازم را معلول داشتهد وبا توکل بخدا وند متعال موفق موید اشید