شهرداری ورامین » محسن فخاری بعنوان سرپرست جایگاه های سی ان جی شهرداری ورامین منصوب شد محسن فخاری بعنوان سرپرست جایگاه های سی ان جی شهرداری ورامین منصوب شد – شهرداری ورامین
محسن فخاری بعنوان سرپرست جایگاه های سی ان جی شهرداری ورامین منصوب شد
۱۸ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محسن فخاری بعنوان سرپرست جایگاه های سی ان جی شهرداری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین  طی حکمی از سوی مهندس دهقان شهردار ورامین محسن فخاری بعنوان سرپرست جایگاه  های سی ان جی  شهرداری ورامین منصوب شد

به موجب این ابلاغ از تاریخ صدور وبا حفظ پست سازمانی بعنوان  سرپرست جایگاه  های سی ان جی  شهرداری ورامین منصوب میشوید

امید است وفق قوانین ومقررات تحت نظر معاونت محترم حمل نقل ترافیک نسبت به انجام وظایف وامور محوله اهتمام لازم را معمول داشته وبا توکل برخداوند متعال موفق وموید باشید