آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
محمد تاجیک حسین آبادی به عنوان سرپرست سازمان پایانه مسافربری ورامین منصوب شد
محمد تاجیک حسین آبادی به عنوان سرپرست سازمان پایانه مسافربری ورامین منصوب شد
۰۴ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
محمد تاجیک حسین آبادی به عنوان سرپرست سازمان پایانه مسافربری ورامین منصوب شد
طی حکمی ازسوی شهردار ورامین محمد تاجیک حسین آبادی به عنوان سرپرست سازمان پایانه مسافربری ورامین منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین طی حکمی ازسوی  شهردار ورامین محمد تاجیک حسین آبادی به عنوان سرپرست سازمان پایانه مسافربری ورامین منصوب شد

در مراسم معارفه محمد تاجیک حسین آبادی که با حضور یزدان خانی معاون حمل نقل ترافیک ،رحمان میرزایی رئیس امور اداری،محمد صمدی رئیس اداره روابط عمومی شهرداری وحسن خانساریان برگزارشد حکم انتصاب محمد تاجیک حسین آبادی به وی اهداشد