شهرداری ورامین » مدال افتخار خادم الرضا (ع) نصیب شهردار ورامین شد. مدال افتخار خادم الرضا (ع) نصیب شهردار ورامین شد. – شهرداری ورامین
مدال افتخار خادم الرضا (ع) نصیب شهردار ورامین شد.
۱۸ دی ۱۴۰۱
نسخه چاپی
مدال افتخار خادم الرضا (ع) نصیب شهردار ورامین شد.

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری ورامین ، خادمین کانون آستان رضوی با حضور در دفتر شهردار ورامین ازمهندس علیرضا مومنی شهردار ولایی وجوان ورامین بابت کمک به دریافت رضایت اولیای دم و نجات از یک نفر از اعدام و همکاری با کانون خادمین رضوی مدال افتخار خادم الرضا (ع) به ایشان اهدا نمودند.