شهرداری ورامین » مراسم زیارت پرفیض عاشورا در شهرداری منطقه دو برگزار شد . مراسم زیارت پرفیض عاشورا در شهرداری منطقه دو برگزار شد . – شهرداری ورامین
مراسم زیارت پرفیض عاشورا در شهرداری منطقه دو برگزار شد .
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
نسخه چاپی
مراسم زیارت پرفیض عاشورا در شهرداری منطقه دو برگزار شد .

photo_2016-04-27_08-10-37