شهرداری ورامین » مرمت وبهسازی و رنگ آمیزی المان های میادین ومعابر سطح شهر ورامین مرمت وبهسازی و رنگ آمیزی المان های میادین ومعابر سطح شهر ورامین – شهرداری ورامین
مرمت وبهسازی و رنگ آمیزی المان های میادین ومعابر سطح شهر ورامین
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
نسخه چاپی
مرمت وبهسازی و رنگ آمیزی المان های میادین ومعابر سطح شهر ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ، با دستور علیرضا مومنی شهردار ورامین ، مرمت و بهسازی و رنگ آمیزی مجسمه ها و المان های یادبود در سطح میادین ومعابر سطح شهر ورامین و با پیگیری احمد علی تات حصاری مدیر وعوامل سیما منظر شهری شهرداری ورامین اجرا گردید.