آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
مسعودشهریور بعنوان معاون شهر سازی منطقه یک منصوب شد
مسعودشهریور بعنوان معاون شهر سازی منطقه یک منصوب شد
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مسعودشهریور بعنوان معاون شهر سازی منطقه یک منصوب شد
طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان مسعودشهریور بعنوان معاون شهر سازی منطقه یک منصوب شد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین :طی حکمی از سوی مهندس حسین دهقان  مسعودشهریور بعنوان معاون شهر سازی منطقه یک منصوب شد
شایان ذکراست این معارفه با حضور مدیر وپرسنل منطقه یک برگزارشد