شهرداری ورامین » مشارکت مردمی اساسی ترین رکن فرهنگ سازی درخصوص تفکیک از مبداء پسمانداست مشارکت مردمی اساسی ترین رکن فرهنگ سازی درخصوص تفکیک از مبداء پسمانداست – شهرداری ورامین
مشارکت مردمی اساسی ترین رکن فرهنگ سازی درخصوص تفکیک از مبداء پسمانداست
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
نسخه چاپی
مشارکت مردمی اساسی ترین رکن فرهنگ سازی درخصوص تفکیک از مبداء پسمانداست

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین ، مهندس مجید مرادی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند گفت به نقل از مسئولین مستقر در ایستگاه های شماره ۱ و ۲ تفکیک از مبداء پسماند ، میزان پسماند های خشک جمع آوری شده در دوایستگاه مذکور را در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ خبرداد

مدیریت سازمان پسماند ضمن تقدیر و تشکر از شهروندانی که در این طرح فرهنگی مشارکت  و پسماندهای خانگی خود را پس از جداسازی به این ایستگاه ها تحویل  داده اند ، خواستار همکاری  هر چه بیشترشهروندان و مسئولین در این خصوص شده و  اساسی ترین قدم در اجرایی شدن تفکیک از مبداء را همکاری و مشارکت مردمی اعلام نمودند.

وی در ادامه افزود: در راستای حفظ  سرمایه های ملی ، پاسداشت از محیط زیست و نگهداری منابع طبیعی باید به فکر بازیافت و بازگرداندن پسماند ها به چرخه تولید باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر با عزم  و اراده ملی ، فرهنگ سازی ، بسیج عمومی  و مشارکت تک تک شهروندان گرامی.

 

مرادی گفت جدول تفکیک ایستگاه های شماره ۱ و ۲ تفکیک از مبداء پسماند ، میزان پسماند های خشک جمع آوری شده در دوایستگاه مذکور را در بازه زمانی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل میباشد

نام اقلام وزن دریافتی  ایستگاه شماره ۱ (kg) وزن دریافتی  ایستگاه شماره ۲ (kg)
نان خشک ۱۸۴ ۶۳
کاغذ ۸۹۵ ۸۰
پلاستیک ۲۳۶ ۴۶