شهرداری ورامین » معاون خدمات شهر منطقه دو خبر داد:نصب 5 برج نوری در میدان ولیعصر و ورودي صادقعلي معاون خدمات شهر منطقه دو خبر داد:نصب 5 برج نوری در میدان ولیعصر و ورودي صادقعلي – شهرداری ورامین
معاون خدمات شهر منطقه دو خبر داد:نصب ۵ برج نوری در میدان ولیعصر و ورودي صادقعلي
۱۲ مهر ۱۳۹۴
نسخه چاپی
معاون خدمات شهر منطقه دو خبر داد:نصب ۵ برج نوری در میدان ولیعصر و ورودي صادقعلي

محسن پارسا معاون خدمات شهر منطقه دو شهرداری ورامین از نصب ۵ برج نوری در میدان ولیعصر عج و صادقعلی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری ورامین “محسن پارسا” از تعمیر و مرمت پل کوچه های شهرک مدرس خبر داد و گفت: با هماهنگی معاونت عمرانی شهرداری خدمات نقاشی و رنگ کاری جدول ها و انجام لکه گیری آسفالت برخی از این خیابان ها نیز به نحو احسن انجام شد.

IMG_9326

IMG_9327IMG_9346IMG_9348IMG_9353