آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه
ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه
شهردارورامین در نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته پس از شنیدن خطبه ها و اقامه نماز با شهروندان ملاقات حضوری داشتند

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهردارورامین در نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته پس از شنیدن خطبه ها و اقامه نماز با شهروندان ملاقات حضوری داشتند

شهردار ورامین :پس از نماز جمعه با شهروندان ملاقات چهره به چهره داشت وپس ازشنیدن مشکلات مردم دستورات لازم راصادر نمود