شهرداری ورامین » ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه – شهرداری ورامین
ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه
۰۲ دی ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات شهردار ورامین با شهروندان در نماز جمعه

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین شهردارورامین در نماز جمعه عبادی سیاسی این هفته پس از شنیدن خطبه ها و اقامه نماز با شهروندان ملاقات حضوری داشتند

شهردار ورامین :پس از نماز جمعه با شهروندان ملاقات چهره به چهره داشت وپس ازشنیدن مشکلات مردم دستورات لازم راصادر نمود