آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
۰۴ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد
روز پنج شنبه مورخ دوم آذر 1396 ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات عمومی شهردارورامین باشهروندان برگزارشد

در این دیدار شهردار ورامین با شهروندان ورامین بصورت چهره به چهره دیدار وگفتگو کرد وپس ازشنیدن مشکلات آنان دستورات لازم برای رفع مشکلات آنان را صادر کرد