شهرداری ورامین » ملاقات عمومی شهردار ورامین برگزارشد ملاقات عمومی شهردار ورامین برگزارشد – شهرداری ورامین
ملاقات عمومی شهردار ورامین برگزارشد
۱۸ بهمن ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات عمومی شهردار ورامین برگزارشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین صبح سه شنبه ملاقات عمومی شهرداری ورامین برگزارشد

در ملاقات عمومی شهرداری ورامین که هر هفته سه شنبه وپنج شنبه ها برگزار می شود

مهندس دهقان این هفته باتعداد زیادی از شهروندان ملاقات عمومی  به صورت چهره به چهره با شهروندان برگزار شد  شهردار ورامین پس از شنیدن درخواست مردم دستورات لازم جهت رفع مشکلات مردم  را صادر نمود