شهرداری ورامین » ملاقات مردمی شهرداری ورامین ملاقات مردمی شهرداری ورامین – شهرداری ورامین
ملاقات مردمی شهرداری ورامین
۱۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات مردمی شهرداری ورامین

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات مردمی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین با شهروندان دوبار درهفته میباشد
این ملاقات ها روز های سه شنبه و پنج شنبه راس ساعت ۱۲-۹ صبح هر هفته برگزار می شود.