آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ملاقات مردمی شهرداری ورامین
ملاقات مردمی شهرداری ورامین
۱۲ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات مردمی شهرداری ورامین
ملاقات مردمی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین با شهروندان دوبار درهفته میباشد

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات مردمی مهندس حسین دهقان شهردار ورامین با شهروندان دوبار درهفته میباشد
این ملاقات ها روز های سه شنبه و پنج شنبه راس ساعت ۱۲-۹ صبح هر هفته برگزار می شود.