آگهي مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
آگهي تجدید مناقصه عمومي
نشست هماهنگی ستاد مدیریت بحران شهرداری ورامین جهت آمادگی احتمالی مقابله با بحران
عملکرد اداره روابط عمومی شهرداری ورامین در ماه مبارک رمضان
ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر
ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر
۲۹ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر
مورخ 28 آذر 1396 ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر صورت پذیرفت

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات اهالی منطقه کهریزک با شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین به صورت چهره به چهره صورت پذیرفت

در نشست ودیداراری که شهردار ورئیس واعضای شورای اسلامی شهرورامین با شهروندان داشتند در پایان این ملاقات شهردار و رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر ورامین پس از دیدار چهره به چهره و شنیدن مشکلات شهروندان  دستورات لازم جهت رفع مشکلات آنها صادر کردند