شهرداری ورامین » ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر – شهرداری ورامین
ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر
۲۹ آذر ۱۳۹۶
نسخه چاپی
ملاقات مردم محله کهریزک ورامین با شهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر

به گزارش اداره روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر ورامین ملاقات اهالی منطقه کهریزک با شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ورامین به صورت چهره به چهره صورت پذیرفت

در نشست ودیداراری که شهردار ورئیس واعضای شورای اسلامی شهرورامین با شهروندان داشتند در پایان این ملاقات شهردار و رئیس واعضای محترم شورای اسلامی شهر ورامین پس از دیدار چهره به چهره و شنیدن مشکلات شهروندان  دستورات لازم جهت رفع مشکلات آنها صادر کردند